Skyddsklasser

Skyddsklasser är försäkringsbolagens gemensamma regler för hur det mekaniska inbrottsskyddet skall vara utformat inom en försäkringslokal. Skyddsklasserna är graderade från 1 till 3, där 3 ger det starkaste skyddet.

Vilken skyddsklass som krävs för just din försäkringslokal framgår av ditt försäkringsbrev.

Via länkarna nedan kan du läsa, eller ladda hem, de olika skyddsklasserna.

Skyddsklass 1…

Skyddsklass 2…

Skyddsklass 3…

Skyddsklass Golfshop…

Skillnad mellan skyddsklass 1, 2 och 3…

Skillnad mellan Skyddsklass 2 och Skyddsklass Golfshop…