Spelformer

Med spelformer avses olika kombinationer av spelsätt och speltyper. Här följer några av de vanligaste spelformerna.

Slagtävling – scratch och med handicap.
Samtliga deltagare i tävlingen spelar det fastställda antalet hål, vanligtvis en eller flera 18-hålsronder. Scratch: Spelarens resultat är lika med antalet slag utan reducering med spelarens handicap. Med handicap: Spelarens resultat är lika med antalet slag minskat med spelarens handicap.

Slaggolf
Alla spelare får oberoende av handicap spela max fem (5) slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag tas bollen upp. Ex: par 3, spela max 8 slag och om bollen ej är i hål, notera 8 slag och ta upp bollen. Slaggolf är handicapgrundande och resultatet omräknas på vanligt sätt till poäng och föres in i handicapkortet. För spelare med grönt kort gäller slagmetoden.

Poängbogey
I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål. Tävlingens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, dvs. tävlarna erhåller slag motsvarande sin exakta handicap. Spelhandicapen fördelas på hålen efter stigande index. Poängen beräknas på följande sätt: För resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller tävlaren 2 poäng. För varje slag lägre än par erhåller tävlaren ytterligare en poäng, för varje slag högre än par får tävlaren avstå en poäng. Man kan ej erhålla mindre än 0 poäng på ett hål.

Foursome
I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har t ex A slagit ut på hål 1 skall han sedan slå ut på samtliga udda hål. Hans partner B skall slå andra slaget på första hålet och oavsett vem som hålar i bollen, slå ut på hål nr 2 samt därefter slå ut på samtliga jämna hål. Foursome kan spelas som match, slagtävling, slaggolf eller poängbogey.

Greensome
I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och får därefter välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Irish greensome
Är en variant av greensome (se ovan) där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par4 och par5, slå ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill fortsätta att spela på.

Fyrboll
Två spelar bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelarens resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Fyrboll räknas ej som handicap-rond. Ett mycket bra resultat bör dock ligga till grund för hcp-justering, om hcp-kommittén anser detta motiverat. Flera varianter av fyrboll finns bl a ”Fyrboll bäst och sämst”, Fyrboll bäst och sammanlagt”. Fyrboll kan bl a spelas som match, slagtävling, slaggolf eller poängbogey.

Scramble
Varje lag består av två eller fler spelare. Samtliga spelare slår sin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar denna. Därefter droppar tävlarna i valfri ordning inom en klubblängd och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt. Dock att man på green placerar bollarna (i bunker återskapas läget). Så fort någon i laget hålat ut noteras scoren och laget fortsätter till nästa hål.