Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren är det regelverk som tillsammans med försäkringsbrevet talar om vad en försäkring gäller för. I försäkringsvillkoren står även de undantag som reglerar vad försäkringen inte gäller för.

Via länkarna nedan kan du läsa, eller ladda hem, de försäkringsvillkor som gäller för Peggat & Klart.
(Se även rubrikerna Skyddsklasser och Larmklasser)

Villkor, Peggat & Klart, 2024-01-01:01