Grundsjälvrisker

Grundsälvrisken år ett är 10 tkr, år två 10 tkr, år tre 5 tkr och därefter 0 kr, förutsatt att du är skadefri. Inträffar skada efter år två är nästkommande självrisk den närmast högre förevarande självrisken. För att en skada skall räknas som skada skall den överstiga 10 tkr. (Annan självrisk kan förekomma, se försäkringsbrev)

Övriga självrisker

  • Avbrott, förutom självrisk gäller 24 timmar karens
  • Ansvar, 20% Bb
  • Rättsskydd, 20% Bb plus 20% av kostnaderna
  • Förmögenhetsbrott, 20% Bb
  • VD- och Styrelseansvarsförsäkring, 0 kr
  • Krisförsäkring, 0 kr
  • Tjänsteresa, 0 kr
  • Trafik: 5% Bb, (Annan självrisk kan förekomma, se villkor)
  • Delkasko: 5% Bb, (Annan Självrisk kan förekomma, se villkor) 
  • Vagnskada: 5% Bb, (Annan Självrisk kan förekomma, se villkor)