Marknadens bästa Golfförsäkring

Många anser att Peggat & Klart är marknadens bästa försäkring.
Exempel på vad som gör Peggat & Klart till en unik försäkring finner du nedan.

Vad är försäkrat
Försäkringen gäller för all egendom du äger, lånar, hyr eller leasar.
Detta innebär att du aldrig kan hamna i en situation där du glömt att försäkra något.

Fordon
Försäkringen gäller för samtliga fordon utan krav på separat redovisning.
Detta innebär att du garanteras att alla fordon är försäkrade. Självklart är de helförsäkrade.

Försäkringsbelopp
För denna försäkring gäller fullvärde.
Detta innebär att du aldrig kan vara underförsäkrad.

Skadehändelser
Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda skadehändelser.

Grundsjälvrisk
År 1 och år 2 är självrisken 10 000 kr, år 3 är den 5 000 kr, därefter 0 kr förutsatt att du är skadefri.

Premiefritt år
Om du är skadefri i 5 år är vart 6:e år premiefritt.

Ett försäkringsbrev
Hos Peggat & Klart är allt försäkrat i ett och samma försäkringsbrev.
(Inga separata brev för fordon med krånglig redovisning)