Skyddskrav

Skyddskrav är de krav som din försäkringsgivare ställer på dina försäkringslokaler för att de skall omfattas av ett inbrottsskydd.
För Peggat & Klart gäller följande krav:

 

Klubbhus och övriga fastigheter
”Skyddsklass 1”

Shop
Om klubbors varuvärde ej överstiger 300tkr gäller:
”Skyddsklass 2” samt ”Larmklass 1”

Om klubbors varuvärde överstiger 300tkr men inte 1mkr gäller:
”Skyddsklass Golfshop” samt ”Larmklass 2 med övervakad ledning”

Om klubbors varuvärde överstiger 1mkr gäller:
Inbrottsförsäkringen gäller först efter platsbesiktning.

Restaurang
Om vin, sprit och tobaks varuvärde ej överstiger 100tkr gäller:
”Skyddsklass 2”

Om vin, sprit och tobaks varuvärde överstiger 100tkr gäller:
Inbrottsförsäkringen gäller först efter platsbesiktning.

Under rubrikerna ”Skyddsklasser” och ”Larmklasser”, till vänster, finner du en detaljerad beskrivning över de olika skydds- respektive larmklasserna.