Att tänka på vid skada

Omvärlden är full av små och stora risker, så även verksamheten på din golfklubb. Ibland utmynnar dessa risker i skador. Enligt försäkringsvillkoren är en skada en händelse som inträffar plötsligt och oförutsett, och som ekonomiskt påverkar din verksamhet och/eller egendom negativt.

Att tänka på vid medlemsavbrottsskada
För att ersättning skall kunna utbetalas måste orsaken till avbrottet inträffat efter att årsavgiften erlagts. Detta innebär att om en medlem varit sjuk eller haft skadan innan årsavgiften erlagts och att den utvecklas/förvärras och det medför att medlemmen inte längre kan spela så är det inte en ersättningsbar skada.
Dessa skador regleras först efter att säsongen är avslutad, oktober/november, om det inte rör sig om dödsfall.
De handlingar jag behöver få in är:
Läkarintyg som visar vad som har hänt och när.
Underlag som visar att avgiften är betald, när, hur mycket samt Golf-id.
Allt mailas till ola@peggat.se.

Att tänka på vid inbrott
Gör polisanmälan, tänk på att polisanmälan skall innefatta allt som blivit stulet och förstört samt beskrivning av händelseförlopp/tillvägagångssätt.
Ta bilder, en bild säger med är tusen ord.
Kontakta Ola Lindgren på Peggat & Klart, 08-86 00 00, 0708-86 00 00 eller ola@peggat.se.
Fyll i skadeanmälan som du finner på www.peggat.se.
Underlag på det som stulits och förstörts skall bifogas till skadeanmälan.
Om ersättning för egen tid önskas skall timmar och vad som gjorts specificeras.

Att tänka på vid vattenskada
Stäng av inkommande vatten.
Ring OCAB som omedelbart kommer och suger, torkar och mäter fukt. De skriver även en rapport som skall bifogas skadeanmälan, www.ocab.se eller journummer 020-62 00 40.
Ta bilder, en bild säger med är tusen ord.
Kontakta Ola Lindgren på Peggat & Klart, 08-86 00 00, 0708-86 00 00 eller ola@peggat.se.
Fyll i skadeanmälan som du finner på www.peggat.se.
Om ersättning för egen tid önskas skall timmar och vad som gjorts specificeras.

Att tänka på vid åskskada
Ta bilder, en bild säger med är tusen ord.
Kontakta Ola Lindgren på Peggat & Klart, 08-86 00 00, 0708-86 00 00 eller ola@peggat.se.
Fyll i skadeanmälan som du finner på www.peggat.se.
Tänk på att ange tid och datum för åsknedslaget, samt ålder på skadad anläggning.
Be reparatören om en reparatörs-/händelse rapport.
Begär alltid offert innan reparation påbörjas.
Om ersättning för egen tid önskas skall timmar och vad som gjorts specificeras.

Att tänka på vid brandskada
Rädda liv, larma, försök släcka om möjligt och rädda värden.
Ta bilder, en bild säger med är tusen ord.
Kontakta Ola Lindgren på Peggat & Klart, 08-86 00 00, 0708-86 00 00 eller ola@peggat.se.
Fyll i skadeanmälan som du finner på www.peggat.se.
Om ersättning för egen tid önskas skall timmar och vad som gjorts specificeras.

Att tänka på vid skada på fordon
Ta bilder, en bild säger med är tusen ord.
Om verkstad anlitas skall Peggat & Klart kontaktas innan reparation påbörjas.
Be verkstaden ta bilder, dokumentera skador samt upprätta en skaderapport.
Kontakta Ola Lindgren på Peggat & Klart, 08-86 00 00, 0708-86 00 00 eller ola@peggat.se.
Fyll i skadeanmälan som du finner på www.peggat.se.