Formalia

Peggat & Klart AB är ett försäkringsföretag som uteslutande försäkrar verksamheter inom golf.
Peggat & Klart AB har licens och tillstånd hos Finansinspektionen som försäkringsförmedlare.

Som försäkrad i, och som försäkringsförmedlare för Peggat & Klart, accepterar du att Peggat & Klart
kan byta riskbärare. Även under innevarande försäkringsperiod.

Riskbärare för våra risker är till och med 2015-12-31:
International Insurance of Hannover Limited genom Svedea AB

Riskbärare från och med 2016-01-01 är:
Ålands Försäkring AB
Europeiska ERV
Protector Försäkring

Peggat & Klart AB
Box 2171
176 02 JÄRFÄLLA
SWEDEN

Telefon: +46 (0)8-86 00 00
Telefax: +46 (0)8-86 00 09

E-post: info@peggat.se

Hemsida: www.peggat.se

Org.nr: 556785-8914

Säte: Stockholm

PG: 5 05 60-2

BG: 447-8590

Innehar F-skattebevis