Larmklasser

Larmklasser är försäkringsbolagens gemensamma regler för hur ett inbrottslarm skall vara utformat inom en försäkringslokal för att uppfylla försäkringsbolagens larmkrav. Larmklasserna är graderade från 1 till 3, där 3 ger det starkaste skyddet.

Vilken larmklass som krävs för just din försäkringslokal framgår av ditt försäkringsbrev.

Via länken nedan kan du läsa, eller ladda hem, de olika larmklasserna.

Beskrivning av och skillnad mellan larmklasserna 1, 2 och 3…